GÖK DELENLER

GÖK DELENLER(!) yerlerde sürünecekler. Beton ve çimento, yerini kerpiçe bırakacak. Kerpiç ve çarıklara dönülecek. Ahırlar ve kümesler şenlenecek. Asit ve cola colcola menşe ülkesine avdet edecek. Allah cc oyun kuranlara oyun kuruyor. Müslüman uyan ve üret. Zekânı atıl bırakma.

Designer - Ergin UZUNDURUKAN