Devlet Başkanımız yüzde yetmiş beş çoğunluğun desteğini alabilir mi? Alabilir. Emin olunuz. Alabilir. Üstad Mehmet Akif Ersoy'u dinleyelim: "Eyvah, ıssız diyâr-ı dilber.../ Her hatvesi bir mezâr-ı muğber!/ Uçmuş da içindeki terâne/ Kalmış sessiz bir âşiyâne."
Bu Yurt, kahraman yurt, bu Vatan Kahraman Vatan, bu Millet kahraman Millet ıssız kalmamış mıydı? Her köşesi hazin bir mezarlık değil miydi? İçindeki nağmeler uçup gitmiş. Sessiz bir yuva haline dönüşmemiş miydi?
Aziz Millet (Türk, Kürt, Arap, Laz ve daha niceleri) Devlet düşmanı ilân edilmemiş miydi? Ateist bir terör örgütü Müslüman Kürd'ün dinine ve imanına tasallut etmemiş miydi?
Türk ile Kürt arasına kan şeridi çekilmemiş miydi?
Şimdi ne oldu? Kan durdu. Bağ'lar kuvvetlendiriliyor. Vatan bir uçtan bir uca Deniz, Hava, Kara, Demir yolları ile sarmal hâle getiriliyordu.
Başörtüsüne müdahale eden öğretim üyesi cezaevine gönderiliyordu.
Artık susmuş nağmeler, yeniden besteleniyordu.
Sayın Devlet Başkanını Devlet'in başına taşıyan irade gevşemez, inatla mücadelesini sürdürürse, evet yüzde yetmiş beş o kadar zor değil.

Joomla Template - by Joomlage.com